Forest.


I have been lost to many times. Then you showed up and gave me a hand. Now Im rising, feeling beautiful, standing with a pride of who I am and nobody can take this away from me.

isn't it?

Byłam zagubiona tyle razy. Wtedy pojawiłeś się ty i podałeś mi rękę. Teraz wznoszę się, czuję się piękna, stoję dumna z bycia tym kim jestem i nikt nie może mi już tego odebrać.

Czyż nie?

Pics: Mateusz ŁyżwaOur bodies are beautiful.


Comments

Popular Posts