FASHIONABLE EAST DAY THREE

Fashionable East dnia trzeciego przedstawił nam osiem kolejnych pokazów mody ! Szaleństwo zaczęło się tym razem już od 13:00 i trwało do białego rana. Miedzy innymi wystąpili Anita Żmurko-Sieradzka i Ewelina Ziemek z  MSKiPU  Międzynarodowej Szkoły Kostiumografii i Projektowania  w Warszawie. Anitę pociąga ubranie z charakterem i to nie takim spokojnym. Charyzmy, dematerializacja, brak pokory to coś co ją inspiruję. Z kolei Ewelina skupia się na kobiecej sylwetce. Na kobiecie która jest niezależna, silna i dominująca w odważny sposób...
Fashionable East on the third day showed us eight another fashion shows!  The madness started this day at 13:00 pm and lasted till morning. That day showed us thier collections designers like Anita Żmurko-Seradzka i Ewelina Ziemek from MSKiPU- International School of Costume and Design in Warsaw. Anita prefers clothes with charakter and its not peaceful one. Charisma, dematerialization and lack of humility is something what  inspires her. On the other hand Ewelina tries to focus on womens figure. On feminine posture which is independet, strong and dominant in a courageous way...

Kolejna była Paulina Matuszelańska. Młoda projektantka pochodząca z Białegostoku, która ukończyła Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Tkaniny i Ubioru w Łodzi. Projektantka skupia się na barwie. Interesują ją ciekawe zestawienia kolorystyczne jak i kontrast pomiędzy nimi. W kolekcji, którą nam przedstawiła zaobserwować możemy oversizowe koszule i spodnie. Charakterystyczną cechą dla tej kolekcji są szerokie rękawy...

Next was Paulina Matuszelańska. Young designer from Białystok. She graduated from the Academy of Fine Art at the faculty  of Textile and Fashion Design in Łódź. She is focused on a colour.  She is interested in combinations of colors and the contrast between them. In the collection we can observe oversized shirts and pants. Characteristical for this collection are wide sleeves...

Bartosz Malewicz tworzy pod trzema filarami: świadomość, rozwój,  jakość. Nie da się nie zauważyć tego w jego strojach. Niezwykle wyrafinowana prostota, ciekawe kroje, elegancja w dobrym smaku. Nic dziwnego, że jego ciuchami interesują się nawet gwiazdy...

Bartosz Malevich is creating under three pillars: awareness, development, quality. It's impossible not to notice that in his clothes. Extremely sophisticated simplicity, interesting cuts, elegance in good taste. No wonder how  his clothes are wearing even the stars...


Powiew francusko-polskiej mody wprowadziła na wybieg Fashionable East AŚKA. Marka tworzona przez Joanne Błażejowską-Pecorari. Jej kreacje to zawsze niesamowicie opadające, współgrające z sylwtką suknie. Zwiewne, wielowarstwowe i bardzo romantyczne...! 

The breeze from french and polish fashion came on Fashionable East with the brand titled AŚKA. The creator of the brand is Joanna Błażejewska- Pecorari.  Her creations are always extremely droopy, in keeping with women posture dresses. Ethereal, multi-layered and very romantic ...!

Oh i ah - takie wrażenie wywarło na mnie Atelier Kikala. Jedno z naj naj naj bardziej moich ulubionych wybiegów z całego wydarzenia! Marka ta pochodzi z Gruzji i jego szefem i głównym projektantem jest Lado Bokuchava. Uwielbiam gdy projektanci ciuchy traktują jako prawdziwą sztukę i forme wyrazu własnego siebie. To wszystko zobaczyłam własnie na tym wybiegu. Moje odczucie: wyważony, lekki surrealizm. Fantastyczne !


Oh & Ah- This kind of feelings I had when I was watching collection from Atelier Kikala. One of the most favourite runs from this event for me! The brand is from Georgia and his boss and main designer is Lado Bokuchava. I adore designers who are making clothes the real art and the expression of them. This all I saw in this fashion show. My feeling: balanced, light surrealism. Fantastic!

Jonathan Liang związany z Malezją tworzący we Francji projektant, który na swoim koncie ma już wiele nagród i osiągnięć. Na jego kolekcje czekałam z lekką niecierpliwością. Zaserwował nam ubrania tworzone dla kobiet odważnych, prowokujących (np. motyw rozpiętego rozporka z aplikacją kobiecych ust). Zauważyć też można liczne motywy kwiatu orchidei, które nadają całej kolekcji delikatnej kobiecości. Świadoma,  pełna dziewczęcości kolekcja przed waszymi oczami... 

Jonathan Liang associated with Malesia creating in France. He got many of avwards and have many of achievements. For his collection I was waiting with little bit of impatience. He showed us clothes for woman brave, and provocative (for example motive of unzipped strut with application of female, red lips) We can also see motive of orchid flower which gives entire  collection more more delicate femininity. Conscious, girly collection in front of your eyes...


No comments:

Post a Comment

Thanks xoxo